Գործունեության տեսակներն ու ոլորտները


ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ և ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

ՄԱՏԱԿԱՐՈՒՄՆԵՐ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

ՄԱՏԱԿԱՐՈՒՄՆԵՐ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ

Ռելեական պաշտպանություն և ավտոմատիկա Տարբեր տիպտ մալուխներ Տարբեր տիպի հեռահաղորդակցության կցորդիչներ
էլեկտրաէներգիայի հաշվառման և հսկման ավտոմատացված տեղեկատվական-չափողական համակարգի նախագծում) Մալուխային կցորդիչներ և աքսեսուարներ Տարբեր տիպի մալուխներ լայնաշերտ հասանելիության ցանցի համար
Ջրի հաշվառման համակարգի նախագծում Կոմպլեքսային տրանսֆորմատորային ենթակայաններ Տարբեր տիպի օպտիկամանրաթելային մալուխներ Պղնձյա մալուխներ
SCADA համակաևգի նախագծում Տարբեր տիպի տրանսֆորմատորներ Հեռախոսային բաշխիչ պահարաններ
Ենթակայանների նախագծում` 110 կՎ /35 կՎ /10 կՎ /6 կՎ Բարձրավոլտ սարքավորումներ Ունիվերսալ բաշխիչ պահարաններ
Շինարարության նախագիծ Ցածրավոլտ սարքավորումներ Կոմունիկացիոն սարքավորումներ
Սարքավորումների տեղակայման պլան` 110 կՎ,35 կՎ, 10 կՎ, 6 կՎ Հաշվառման սարքեր  
Ենթակայանի ընդհանուր կառավարման կետի տեղակայման պլան Լուսատեխնիկական արտադրանք  
Մալուխային գծերի նախագծում և կառուցում`110 կՎ /35 կՎ /10 կՎ /6    
Ռելեական աշտպամության և ավտոատիկաի կառավարման համակարգեր    
Հաստատուն և փոփոխական հոսանքի բաշխիչ վահանների համակարգեր    
Արտադրական և կենցաղային ենթակառուցվածքների էներգախնայողություն նախագծում    
ՕԳ Նախագծում` 10 կՎ / 6 կՎ /0,4 կՎ    
ՕԳ Շինարարության նախագիծ` 0,22 կՎ; 0,4 կՎ; 6 կՎ; 10 կՎ    
Ցանցի վերակառուցում` 0,22 կՎ; 0,4 կՎ; 6 կՎ; 10 կՎ    
Կոմպլեքսային տրանսֆորմատորային կայանների դեմոնտաժ և կառուցում` 6 կՎ; 10 կՎ    
Տարբեր տիպի Տրանսֆորմատորային ԵԿ դեմոնտաժ և կառուցում    
Մալուխային գծերի շինարարություն    
Բջջային հիմնական կայանի նախագծում և շինարարություն    
«FTTC/VDSL , «FTTB » տեխնոլոգիայով լայնաշերտ հասանելիության ցանցի նախագծա-հետազոտական և շինմոնտաժային աշխատանքները    
GSM/UMTS/LTE ցանցերի նախագծա-հետազոտական և շին-մոնտաժային աշխատանքներ    
CISCO սարքավորումների տեղադրման և դրա հետ կապված համապատասխան ծառայությունների իրականացման